Administratie

Verwerking van gegevens:
Wij verzorgen de verwerking van de financiele feiten in onze administratie software per maand of kwartaal.
Het betreft dan de verwerking van de inkoop- en de verkoopfacturen. Het bijwerken van de bank en kas gegevens.
Indien bij u van toepassing het boeken van de lonen.
Aan het einde van elke maand/kwartaal verzorgen wij voor u de aangifte omzetbelasting.

U kunt er ook voor kiezen om de verwerking van de financiele feiten zelf te verzorgen.
Wij komen dan per maand/kwartaal uw boekhouding controleren om dan de aangifte omzetbelasting voor u te verzorgen.

Jaarrekening
Aan het einde van ieder boekjaar bent u als ondernemer verplicht u jaarstukken op te maken.
Hetzij voor de aangifte inkomstenbelasting of voor de vennootschapsbelasting.
Een BV of NV is zelfs verplicht de jaarstukken te deponeren bij de Kamer van koophandel.
Het opmaken van de jaarrekening kunnen wij voor u verzorgen.
Wij controleren uw boekhoudingen, maken eventuele correcties en passen de regels toe m.b.t. het opstellen van jaarstukken.
Als de jaarstukken klaar zijn worden deze met u besproken.