Belastingen

Wij kunen voor u de volgende belasting aangiftes verzorgen:

Inkomstenbelasting:

Sinds 2001 is een geheel nieuwe wet op de inkomstenbelasting geintroduceerd.
Helaas is deze sindsdien op vele punten weer gewijzigd of aangevuld.
Recent is bijvoorbeeld de bijleenregeling voor eigen woning bezitters opgenomen.
Ons administratiekantoor heeft veel ervaring met aangiften inkomstenbelasting voor ondernemers en particulieren.
Hieronder staan enkele voorbeelden van wat ons administratiekantoor voor u kan betekenen.

 • Inkomstenbelasting voor particulieren
 • Inkomstenbelasting ondernemers met eenmanszaak of v.o.f..
 • Opstellen verzoek- en bezwaarschriften richting belastingdienst
 • Beantwoorden van fiscale vragen

Vennootschapsbelasting:

Een besloten vennootschap dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting naar de belastingdienst te sturen.
Omdat het vermogen van de B.V. afgescheiden is van het privé vermogen, wordt meer zakelijk handelen verwacht van de directeur.
Dit heeft gevolgen. Bijna overal dient u overeenkomsten van te hebben en dient u over vorderingen en schulden aan verbonden lichamen een zakelijke vergoeding te rekenen en deze tot uw resultaat laten behoren.
Hieronder staan enkele voorbeelden van wat ons administratiekantoor voor u kan betekenen.

 • Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
 • Opstellen van fiscale jaarrekening
 • Verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften richting belastingdienst

Omzetbelasting:

Bijna iedere ondernemer in Nederland heeft te maken de belasting toegevoegede waarde, afgekort BTW, ook wel omzetbelasting genoemd.
De wet op de omzetbelasting laat weinig ruimte voor interpretatie. Iets doet u goed of niet goed.
Het is dan ook belangrijk dat u op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving omtrent de omzetbelasting.

Vult u zelf de aangifte omzetbelasting in, maar wilt u een deskundige eens laten beoordelen of dit juist gebeurt?
Neem dan contact op met ons administratiekantoor.
Wij helpen u graag bij het invullen van een correcte aangifte omzetbelasting.

Welke zaken kunnen van belang zijn bij uw aangifte omzetbelasting?

 • Factuurstelsel of kasstelsel toepassen?
 • Omzetbelasting bij import van buiten de EU
 • Factuureisen omzetbelasting
 • Kleine ondernemersregeling btw
 • Ondernemer voor de omzetbelasting?
 • Verzendkosten factureren met btw
 • Vrijgestelde diensten omzetbelasting
 • enz……