Starters

Dag startende ondernemen,

Bij alle zaken die komen kijken bij het beginnen van een eigen zaak hoort ook een gedegen administratie.
Wij willen deze taak graag van u over nemen, zodat u zich kunt concentreren op het ondernemen.
Voor u als starter hebben wij een speciale aanbieding:
U betaald voor het 1e jaar (periode van 12 maanden na start) max.€ 600,- voor de complete administratieve verwerking van uw gegevens.

Hieronder vallen de volgende zaken:

  1. Het per maand/kwartaal verwerken van uw administratie per computer.
  2. Het opmaken en indienen van de aangiften Omzetbelasting.
  3. Het opmaken van de jaarstukken en het bespreken hiervan.
  4. Het opmaken en indienen van de aangifte inkomstenbelasting.

Mocht u personeel in dienst hebben/nemen kunnen wij hiervoor ook de loonadministratie verzorgen.
Bij loonadministratie moet u denken aan:

  • Het aan- en afmelden van personeel bij de belastingdienst
  • Het opmaken en toesturen van een salarisspecificatie in tweevoud
  • Het opmaken en indienen van de aangifte loonbelasting en sociale lasten
  • Het verzorgen van de jaaropgave

Voor ale overige werkzaamheden zullen wij in onderling overleg moeten bekijken wat de kosten zullen zijn en voor wiens rekening deze kosten zullen zijn.
U kunt hierbij denken aan het opmaken van arbeidsovereenkomsten en andere hiermee samenhangende werkzaamheden of het eventueel wijzigen van de rechtsvorm van uw bedrijf.